پرسش های متداول

Image Description اسپری سیلیکون
اسپری سیلیکون

اسپری تک گل

اسپری سیلیکون برای لیز کردن یک سطح استفاده میشود. این محصول برای روان کردن قالب در صنعت شمع سازی استفاده زیادی دارد.

Image Description مات کننده شیشه
اسپری مات کننده شیشه

اسپری تک گل

اسپری مات کننده شیشه، کلر مات است که برای مات کردن شیشه میتوان از ان استفاده کرد

Image Description اسپری چسب
اسپری چسب

اسپری تک گل

اسپری چسب همه کاره تک گل در انتخابات برای چسباندن مقاله و اطلاعات روی دیوار استفاده زیادی دارد.

Image Description wd 40
wd 40

اسپری تک گل

اسپری روان کننده wd40 استفاده های زیادی دارد‌. شما میتوانید زنگزدگی را از اهن بگیرید. پیچ و مهره که زنگ زدن و باز نمیشوند را دوباره روان کنید. شما همه چیز را با ایم محصول میتونید روان و ان را از زنگ زدگی و اب دوباره جدا کنید