وبلاگ اسپری تک گل

اسپری سایه یا مات کننده شیشه

اسپری سایه تک گل که برای دودی کردن شیشه هم میشه استفاده کرد برای سایه دادن در کار هنری میشه استفاده کرد. شما این محصول را هم برای دودی کردن شیشه هم میتونید استفاده کنید. معادل این اسپری montana transparent هستش که قابلیت اسپری سایه تک گل را دارد.   اسپری سایه یا دودی کردن […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

اسپری سایه تک گل که برای دودی کردن شیشه هم میشه استفاده کرد برای سایه دادن در کار هنری میشه استفاده کرد. شما این محصول را هم برای دودی کردن شیشه هم میتونید استفاده کنید. معادل این اسپری montana transparent هستش که قابلیت اسپری سایه تک گل را دارد.

 

اسپری سایه یا دودی کردن شیشه تک گل

اسپری سایه یا دودی کردن شیشه تک گل

مطالب مرتبط

اسپری دودی کردن شیشه و سایه تک گل
۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اسپری دودی کردن شیشه و سایه تک گل

اسپری سایه یا دودی کردن شیشه اسپری رنک تک گل اسپری جدید در بازار اسپری رنگ ایران. این اسپری مشابه خارجی دارد، اسپری ترانسپرنتد منتانا (montana transparent). اسپری ترسپرنت منتانا را برای سایه انداختن رو نقاشی استفاده میکنند. ترنسپرنت لقط اینگلیسی به معنی شفاف بودن هستش. یعنی پشت یک رنگ ترسپرنت دیده میشود.   چونکه […]