وبلاگ اسپری تک گل

اسپری نقاشی ۴۰۰ میل تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با کاتالوگ کامل با بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، رنگ اکرولیک و والو گرافیتی به مصرف کننده کنترل کامل را میدهد که روی هر سطحی نقاشی کند. رنگ اکرولیک اسپری رنگ نقاشی تکگل باعث میشود که رنگ هنگام نقاشی سریع خشک بشود. همیه این خصوصیات این اسپری رنگ هنری و نقاشی تکگل […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با کاتالوگ کامل با بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، رنگ اکرولیک و والو گرافیتی به مصرف کننده کنترل کامل را میدهد که روی هر سطحی نقاشی کند. رنگ اکرولیک اسپری رنگ نقاشی تکگل باعث میشود که رنگ هنگام نقاشی سریع خشک بشود.

همیه این خصوصیات این اسپری رنگ هنری و نقاشی تکگل برای کار هنری مهم است. هم خشک شدن سریع، هم تنوع رنگی بالا و هم کنترل در پاشش رنگ. میشه گفت اسپری رنگ نقاشی تک گل اولین اسپری هنری دیوارنگاری در ایران است و با والو خاص گرافیتی خود همیه خواص اسپری دیوارنگاری را دارد.

اسپری رنگ نقاشی

مطالب مرتبط