وبلاگ اسپری تک گل

بازرگانی مواد اولیه رنگ

شما میتوانید برای خرید رزینها الکید و اکرولیک. برای خرید پیگمنتها مثل پیگمنت قرمز. سبز. ابی. برای خرید خمیرها. مثل خمیر نقره ای. طلایی مسی. برای خرید حلالها. مثل زایلین. بوتیل استات. تلوئن و ۴۰۲. یرای خرید مواد افزودنی مثل کلسیم. کبالت. سرب. همترازکننده. ضد کف. ضد رویه با شرکت رنگ تک گل تماس حاصل […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

شما میتوانید برای خرید رزینها الکید و اکرولیک. برای خرید پیگمنتها مثل پیگمنت قرمز. سبز. ابی. برای خرید خمیرها. مثل خمیر نقره ای. طلایی مسی. برای خرید حلالها. مثل زایلین. بوتیل استات. تلوئن و ۴۰۲. یرای خرید مواد افزودنی مثل کلسیم. کبالت. سرب. همترازکننده. ضد کف. ضد رویه با شرکت رنگ تک گل تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

بوتیل استات
۱۳۹۸/۱۱/۱۶

بوتیل استات

بوتیل استات یا بوتیل اتانوات یک استر است که رنگ ندارد و در دمای اتاق آتشزا است. توی میوه جات این مولکول شیمیایی را پیدا میکنید. بوتیل استات به میوه جات مثل سیب و موز آن بوی خاص خودش را میدهد. بوتیل استات به دلیل این خاصیت و بوی خوش آیند خود در تولید خوردنی […]

استن

استن

استن یا پروپانن یک مولکول ارگانیک است، یعنی مولکولهای که از کربن درست میشوند. استن کوچکترین و ساده ترین کتن است. استن یک حلال بیرنگ، آتشزا و با یک بوی خاص است. اب به راحتی در استن حل میشود. دو سه حلال که این خاصیت را با هم نشان میدهند امتزاج اختلاط نسبت به هم میگویند. استن […]