وبلاگ اسپری تک گل

در انتظار رسیدن والو ایتالیایی

شرکت اسپری رنگ گلریزان سه، چهار سال است که روی یک اسپری جدید هنری کار میکند. این اسپری، اسپری رنگ ۴۰۰ میل اکرولیک، با والو خاص دیوارنگاری میباشد. تنوع رنگی این اسپری فوقلاده است، یک کاتالوگ با بالای ۲۰۰ رنگ ‌مختلف. دارای رنگ اکرولیک که باعث سریع خشک شدن این اسپری میشود. حجم این اسپری […]

sitemain · 2021/02/07

شرکت اسپری رنگ گلریزان سه، چهار سال است که روی یک اسپری جدید هنری کار میکند.

این اسپری، اسپری رنگ ۴۰۰ میل اکرولیک، با والو خاص دیوارنگاری میباشد. تنوع رنگی این اسپری فوقلاده است، یک کاتالوگ با بالای ۲۰۰ رنگ ‌مختلف. دارای رنگ اکرولیک که باعث سریع خشک شدن این اسپری میشود. حجم این اسپری ۴۰۰ میل است که حجم بیشتری از اسپری استاندارد ایرانی دارد.

شرکت اسپری رنگ ‌گلریزان تولید این اسپری را با کمک هنرمندان ایرانی پیش برده است و بزودی این اسپری هنری را به تولید انبوه میرساند.

متاسفانه این کار به دلیل ویروس کرونا به وقفه افتاده است ولی ما امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم این کار را ادامه بدهیم.

در حال حاضر ما منتظر والو و کپ این اسپری از ایتالیا هستیم که بتوانیم پله بعدی را در این کار برداریم. ولی همانطور که گفته شد ویروس کرونا باعث وقفه افتادن این پروژه شده است و اینکه سفارش ما از ایتالیا هنوز به دستمون نرسد.

ما همچنان منتظر والو و کپ این اسپری از ایتالیا هستیم.

مطالب مرتبط

یک نقطه
2021/04/08

یک نقطه

شرکت تکگل مثل هر فرد مسئولیت پذیر از مردم تقاضا میکنیم که به علائم کرونایی خود دقت کنید. لطفا اگر احساس خستگی، سردرد، بدن درد، سرفه خشک میکنید سریع به مراکز تست کرونا مراجعه کنید. در حال حاضر شیوع کرونا خیلی گسترش پیدا کرده و ما و کسان مسئولیت پذیر باید در حس کردن کوچکترین […]

اسپری دیوارنگاری تکگل
2021/03/09

اسپری دیوارنگاری تکگل

تولید اسپری دیوارنگاری ۴۰۰ میل تکگل بزودی به صورت عمده شروع میشود. شرکت اسپری رنگ تکگل دو سالی است که این اسپری را به صورت محدود و تستی تولید کرده است و جواب مثبتی هم از این تستها گرفته شده است. ولی ما در صدد هستیم که بزودی تولید این اسپریها را بیشتر کنیم و […]

تولید اسپری گرافیتی تکگل

تولید اسپری گرافیتی تکگل

شرکت اسپری رنگ تکگل با همکاری با شرکت اسپری رنگ کالر پک ایتالیا اسپری جدید مخصوص دیوارنگاری تولید کرد. این اسپری با والو خاص دیوارنگاری خود به نقاش /هنرمند / دیوارنگار / گرافیتی کار امکان تعویض کپ میدهد که در ده مدل مختلف موجود است. این والو بغیر از امکان تعویض کپ اسپری به هنرمند […]