وبلاگ اسپری تک گل

سری اسپری دیوارنگاری و اسپری استن

شما میتوانید سری های اسپری دیوارنگاری خود را بعد از استفاده توسط اسپری استن تک گل تمیز کنید. شما سری اسپری دیوارنگاری خود را روی اسپری استن تک گل قرار میدهید و آن را سه ثانیه تخلیه میکنید تا سری اسپری دیوارنگاریتان کاملا تمیز شود. اصولا طرز استفاده اسپری رنگ این است که شما بعد […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

شما میتوانید سری های اسپری دیوارنگاری خود را بعد از استفاده توسط اسپری استن تک گل تمیز کنید. شما سری اسپری دیوارنگاری خود را روی اسپری استن تک گل قرار میدهید و آن را سه ثانیه تخلیه میکنید تا سری اسپری دیوارنگاریتان کاملا تمیز شود. اصولا طرز استفاده اسپری رنگ این است که شما بعد از استفاده اسپری رنگ را سر و ته نگر می دارید و ان را سه ثانیه تخلیه کنید. یک دلیل مهم این کار تمیز کردن سری یا کپ اسپری رنگ است، چونکه اگر رنگ درون اسپری بماند و خشک شود باعث مسدود شدن سری اسپری رنگ شود. ولی شما اکنون میتوانید تمیز کردن راه سری اسپری هنریتان را با کمک اسپری استن تک گل انجام دهید.

 

اسپری استن تک گل

اسپری استن تک گل

مطالب مرتبط