وبلاگ اسپری تک گل

  • صفحه اصلی /
  • وبلاگ /
  • سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی

سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی

یکی از گرافیتی کارهای ایرانی که بیشتر از بقیه هنرمندهای گرافیتی و دیوارنگاری اسپری جدید هنری تکگل، تک گل ۴۰۰ را همایت کرده است، مین گرافیتی نام دارد. یکی دیگر از هنرمندان که ما را کمک کرده است دوزه نام دارد. خلاصه ما سفارش زیل را به مین گرافیتی ارسال میکنیم. کد ۲۰۲ که میکس […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

یکی از گرافیتی کارهای ایرانی که بیشتر از بقیه هنرمندهای گرافیتی و دیوارنگاری اسپری جدید هنری تکگل، تک گل ۴۰۰ را همایت کرده است، مین گرافیتی نام دارد. یکی دیگر از هنرمندان که ما را کمک کرده است دوزه نام دارد. خلاصه ما سفارش زیل را به مین گرافیتی ارسال میکنیم.

کد ۲۰۲ که میکس قرمز و مقداری ابی است به صورت اسپری البالویی درمیاید.

کد ۷۹ که میکس سبز و مقداری زرد است و به صورت سبز سیر درمیاید.

کد ۶۲ که میکس زرد و مقداری قرمز است به صورت رنگ نارنجی درمیاید.

کد ۵۲ که میکس سفید و مقداری سبز است به صورت رنگ پسته ای درمیاید.

کد ۳۱ که گله ماش خالص است. اگه کسی در مورد رنگها زیاد اطلاع ندارد رنگ گلماش خردلی است.

کد ۲۲ که میکس سفید و مقداری گله ماش است به صورت خردلی خیلی روشن در میاید.

کد ۲۱ که زرد خالص است.

کد ۶۳ که میکس زرد و مقداری قرمز است. نتیجه این میکس نارنجی است ولی این کد از کد ۶۲ یک درجه تیره تر است.

کد ۵۱ ابی خالص است.

کد ۴۶، ۵۰ درصد ابی است و ۵۰ درصد سفید.

کد ۴۲ سفید و مقداری ابی است. نتیجه این میکس رنگ ابی روشن است.

کد ۱۰ میکس مشکی و مقدرای سفید است که به صورت طوسی خیلی سیر در میاید.

گرافیتی کارهای ایرانی

مطالب مرتبط