وبلاگ اسپری تک گل

کاتالگ رال

در سال ۱۹۲۷ دفتر دولتی کنترل کیفیت المانی کاتالگ رال را بوجود آورد و کاتالگ رال هم مخفف این دفتر آلمانی است.  بزودی رنگ بندی رال گسترش یافت.  بزودی هم تولید کنندگان هم مصرف کنندگان تینت ها و رنگهای جدید خود را به رال فرستادند و به این صورت رنگ بندی و تنوع رنگ بندی […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

در سال ۱۹۲۷ دفتر دولتی کنترل کیفیت المانی کاتالگ رال را بوجود آورد و کاتالگ رال هم مخفف این دفتر آلمانی است.  بزودی رنگ بندی رال گسترش یافت. 

بزودی هم تولید کنندگان هم مصرف کنندگان تینت ها و رنگهای جدید خود را به رال فرستادند و به این صورت رنگ بندی و تنوع رنگ بندی رال بیشتر شد. در حال حاضر رال پنج کاتالگ مختلف رنگ بندی دارد. رنگ بندی اول رال، رال کلاسیک نام دارد با ۲۱۳ رنگ مختلف. رنگبندی دوم رال افکت نام دارد با ۴۹۰ رنگ مختلف. رنگبندی سوم رال افکت نام دارد با ۱۷۱۴ رنگ مختلف. رنگبندز چهارم رال پلاستیک پ ۱ نام دارد با ۹۸ رنگ‌ مختلف، رنگ بندی چهارم رال پلاستیک پ ۲ نام دارد با ۲۰۰ رنگ مختلف.

 

مطالب مرتبط