وبلاگ اسپری تک گل

کدهی رال در کاتالوگ اسپری رنگ تکگل

اسپری ۴۰۰ میل نقاشی تکگل رنگ اکرولیک و بالای ۲۰۰ کد مختلف دارد. این کدها اسم خاص خود را دارد، مثلا کد ۱ گرافیتی ایران، کد ۲ دیوارنگاری دبی و غیره. اینجا ما میخواهیم یه سری از کدهای رال که با کاتالوگ اسپری رنگ تکگل متابق هستند معرفی کنیم. کد ۶۰۰۲ رال متابق کد ۱۵۳ […]

sitemain · 2020/12/07

اسپری ۴۰۰ میل نقاشی تکگل رنگ اکرولیک و بالای ۲۰۰ کد مختلف دارد. این کدها اسم خاص خود را دارد، مثلا کد ۱ گرافیتی ایران، کد ۲ دیوارنگاری دبی و غیره. اینجا ما میخواهیم یه سری از کدهای رال که با کاتالوگ اسپری رنگ تکگل متابق هستند معرفی کنیم.

کد ۶۰۰۲ رال متابق کد ۱۵۳ کاتالوگ رنگ تکگل میباشد.

کد ۶۰۰۴ رال متابق کد ۱۳۲ کاتالوگ تکگل میباشد.

کد ۶۰۱۸ رال متابق کد ۷۲ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۶۰۲۶ رال متابق کد ۱۶۴ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۶۰۳۴ رال متابق کد ۱۲۵ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۶۰۳۵ رال متابق کد ۶۱ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۶۰۱۸ رال متابق کد ۷۲ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۶۰۳۵ رال متابق کد ۷۸ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۱۰۲۶ رال متابق کد ۲۱ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۱۰۰۳ رال متابق کد ۶۲ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۵۰۱۳ رال متابق کد ۵۱ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۵۰۱۲ رال متابق کد ۴۲ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۹۰۰۵ رال متابق کد ۱۱ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۹۰۱۶ رال متابق کد ۱ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۷۰۴۵ رال متابق کد ۲ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۳۰۲۴ رال متابق کد ۷۰ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۳۰۲۷ رال متابق کد ۴۰ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۴۰۰۸ رال متابق کد ۱۱۷ کاتالوگ تکگل میابشد.

کد ۴۰۱۱ رال متابق کد ۱۳۵ کاتالوگ تکگل میابشد.

و غیره.

مطالب مرتبط

یک نقطه
2021/04/08

یک نقطه

شرکت تکگل مثل هر فرد مسئولیت پذیر از مردم تقاضا میکنیم که به علائم کرونایی خود دقت کنید. لطفا اگر احساس خستگی، سردرد، بدن درد، سرفه خشک میکنید سریع به مراکز تست کرونا مراجعه کنید. در حال حاضر شیوع کرونا خیلی گسترش پیدا کرده و ما و کسان مسئولیت پذیر باید در حس کردن کوچکترین […]

مرکز فروش محصولات تکگل
2021/04/04

مرکز فروش محصولات تکگل

مرکز فروشن محصولات تکگل واقع در تهران به صورت عمده و تکی مشیرالخلوت بازار تهران، میدان حسن اباد و چهارراه سیروس میباشد. شما میتوانید اسپری تکگل را به صورت عمده از این سه مکان تهیه کنید.

اسپری دیوارنگاری تکگل
2021/03/09

اسپری دیوارنگاری تکگل

تولید اسپری دیوارنگاری ۴۰۰ میل تکگل بزودی به صورت عمده شروع میشود. شرکت اسپری رنگ تکگل دو سالی است که این اسپری را به صورت محدود و تستی تولید کرده است و جواب مثبتی هم از این تستها گرفته شده است. ولی ما در صدد هستیم که بزودی تولید این اسپریها را بیشتر کنیم و […]