وبلاگ اسپری تک گل

کد ۸۰ تا ۸۸، اسپری رنگ بنفش

کد ۸۰ تا ۸۸ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل تینت رنگ قرم، ابی و سفید را تشکیل میدهند. این سری کدها از اسپری بنفش روشن میروند به طرف اسپری بنفش تیره و اسپری رنگ بادمجانی. در ابتدا ما یک رنگی داریم که از ۷۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است و ۳۰ درصد رنگ […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۸۰ تا ۸۸ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل تینت رنگ قرم، ابی و سفید را تشکیل میدهند. این سری کدها از اسپری بنفش روشن میروند به طرف اسپری بنفش تیره و اسپری رنگ بادمجانی. در ابتدا ما یک رنگی داریم که از ۷۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است و ۳۰ درصد رنگ ابی. این رنگ را ما بعدا با رنگ سفید تینت میکنیم.

 

کد ۸۰ از با اسم “پایتخت” از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۱ به اسم “قیمت اسپری” از ۸۰ درصد سفید و ۲۰ درصد مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۸۲ با اسم “هنر خیابانی” با ۷۰ درصد سفید و ۳۰ درصد مخلوط رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۸۳ به اسم “اسپری هنری” از ۶۰ درصد سفید و ۴۰ درصد مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۴ با اسم “برادران شمس” از ۵۰ درصد سفید و ۵۰ درصد مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۵ با اسم “اولین تولید کننده اسپری رنگ” از ۴۰ درصد سفید و ۶۰ درصد رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۶ با اسم “رنگ و ابزار بحق اصفحان” از ۳۰ درصد سفید و ۷۰ درصد رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۷ با اسم “طراحی گرافیتی” از ۲۰ درصد سفید و ۸۰ درصد مخلوط رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۸۸ با اسم “اموزش گرافیتی از پایه” از ۱۰ درصد سفید و ۹۰ درصد رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است.

 

اسپری رنگ بنفش

مطالب مرتبط

سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی

یکی از گرافیتی کارهای ایرانی که بیشتر از بقیه هنرمندهای گرافیتی و دیوارنگاری اسپری جدید هنری تکگل، تک گل ۴۰۰ را همایت کرده است، مین گرافیتی نام دارد. یکی دیگر از هنرمندان که ما را کمک کرده است دوزه نام دارد. خلاصه ما سفارش زیل را به مین گرافیتی ارسال میکنیم. کد ۲۰۲ که میکس […]

کد ۱۵۸ تا ۱۶۶، رنگ سبز، سفید و ابی
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۵۸ تا ۱۶۶، رنگ سبز، سفید و ابی

کد ۱۵۸ تا ۱۵۹ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ سبز و ۲۰ درصد رنگ ابی را با هم مخلوط میکنیم. طبیعتا این رنگ بیشتر به رنگ سبز میزند تا رنگ ابی. در مرحله دوم این رنگ را ما با […]

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۲

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۲۵ تا ۱۳۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۷۰ درصد رنگ سبز را با ۳۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم تا رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم. کد ۱۲۵ با اسم […]