کلمه کلیدی ارتیستهای ایرانی

کاتالگ تک گل، کد ۳۲ تا ۴۱
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

کاتالگ تک گل، کد ۳۲ تا ۴۱

کد ۳۲ تا ۴۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سفید و قزمر تشکیل شده است. از اسپری رنگ صورتی شروع میشه تا رنگ اسپری قرمز سیر. کد ۳۲ به اسم “اسپری رنگ کسپین”که از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد فرمز تشکیل شده است اسپری رنگ صورتی روشن است. […]

ادامه مطلب