کلمه کلیدی اسپری رنگ دیورانگاری

اسپری نقاشی ۴۰۰ میل تک گل
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

اسپری نقاشی ۴۰۰ میل تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با کاتالوگ کامل با بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، رنگ اکرولیک و والو گرافیتی به مصرف کننده کنترل کامل را میدهد که روی هر سطحی نقاشی کند. رنگ اکرولیک اسپری رنگ نقاشی تکگل باعث میشود که رنگ هنگام نقاشی سریع خشک بشود. همیه این خصوصیات این اسپری رنگ هنری و نقاشی تکگل […]

ادامه مطلب