کلمه کلیدی اسپری رنگ مشکی گرافیتی

اسپری رنگ مشکی
۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اسپری رنگ مشکی

اسپری رنگ مشکی ۴۰۰ میل اکرولیک اسپری رنگ تک گل با والو منتانا تولید شد. بسته بندی، نه فقط اسپری رنگ مشکی اسپری رنگ تک گل ۶ تاییه، بلکه همیه رنگ بندی اسپری ۴۰۰ میل این شرکت مثل بسته بندی اسپری رنگ دوپلی کالر ۶ تایی هستش.

ادامه مطلب