کلمه کلیدی اسپری طلایی

اسپری نیره ای، طلایی و مسی
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

اسپری نیره ای، طلایی و مسی

رنگای متالیک مثل اسپری رنگ نقره ای، اسپری رنگ طلایی و مسی از خمیر رنگ تولید میشوند و ماندگاری این سه رنگ متالیک با مقایسه با رنگهای معمولی ضعیف است. برای اینکه ماندگاری رنگهای متالیک قویتر بشود شما میتوانید از اسپری کلر استفاده کنید. کلر به رنگها یک لایه جدید میدهد و ماندگاری رنگها را […]

ادامه مطلب