کلمه کلیدی اسپری_رنگ، اسپری_تکگل، اسپری_۴۰۰_میل، برند، تکگل، سیوان، 30-one

برند اسپری ۴۰۰ میل تک گل
۱۳۹۸/۰۴/۲۱

برند اسپری ۴۰۰ میل تک گل

تو یه پرسشنامه تو کانال اینستاگراممون، middle_east_graffiti دو نظر جالب داده شد در مورد برند اسپری ۴۰۰ میل تک گل. یکیش “حتما” بودش که به اینگلیسی نوشته میشه Hatman، یه اسمی که به آین صورت تو اینگلیسی هم معنی جالبی داره. یه نظر دیگه اسم ۳۰-one هستش. اول که من این نظر را دیدم فکر […]

ادامه مطلب