کلمه کلیدی اینگلیس

کاتالگ تک گل، کد ۲ تا ۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کاتالگ تک گل، کد ۲ تا ۹

کد ۲ تا ۱۰ رنگ های طوسی کاتالگ اسپری ۴۰۰ میل شرکت اسپری رنگ تک گل میباشد. روشن ترین اسپری طوسی از کد ۲ شروع میشود تا کد ۱۰ که تیره ترین اسپری طوسی اسپری ۴۰۰ میل رنگ این شرکت است.   کد ۱۰ “تهران”، کد ۹ “ایران”، کد ۸ “دبی”، کد ۷ “تک گل […]

ادامه مطلب