کلمه کلیدی تنوع رنگی بالا

کد ۵۲ تا ۶۱، اسپری رنگ سبز
۱۳۹۹/۰۱/۰۹

کد ۵۲ تا ۶۱، اسپری رنگ سبز

از کد ۵۲ تا ۶۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و سفید تشکیل شده است. کد ۵۲ به اسم “گرافیتی ایران” از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. رنگ این اسپری طبیعتا سبز روشن است. کد ۵۳ به اسم “اسپری سبز پسته ای” از […]

ادامه مطلب