کلمه کلیدی خرید اسپری گرافیتی

قیمت مناسب و کیفیت بالا
۱۳۹۸/۰۹/۲۱

قیمت مناسب و کیفیت بالا

بزودی اسپری رنگ تک گل تولید اسپری رنگ دیوارنگاری خود را شروع میکند. هدف این است که این اسپری رنگ مخصوص دیوارنگاری بغیر از سریع خشک شدن و والو مخصوص دیوار نگاری تنوع رنگی خیلی بالا داشته باشد. در حال حاضر شرکت رنگ دوپلی کالر که رقیب اصلی این محصول محسوب میشود ۵۲ تنوع رنگی […]

ادامه مطلب