کلمه کلیدی سری اسپری دیوارنگاری

سری اسپری دیوارنگاری و اسپری استن
۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سری اسپری دیوارنگاری و اسپری استن

شما میتوانید سری های اسپری دیوارنگاری خود را بعد از استفاده توسط اسپری استن تک گل تمیز کنید. شما سری اسپری دیوارنگاری خود را روی اسپری استن تک گل قرار میدهید و آن را سه ثانیه تخلیه میکنید تا سری اسپری دیوارنگاریتان کاملا تمیز شود. اصولا طرز استفاده اسپری رنگ این است که شما بعد […]

ادامه مطلب