کلمه کلیدی سری اسپری نقاشی

سریهای اسپریهای گرافیتی
۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سریهای اسپریهای گرافیتی

سری های اسپری گرافیتی و دیوارنگاری زیاد هستند. یک مدل معروف سری اسپری دیوارنگاری فت کپ (fat cap) نام دارد که رنگ را پخش میپاشد. اگر میخواهید که رنگتان بازم پهن تر بپاشد میتوانید از سری اسپری الترا فت (ultra fat) استفاده کنید.   یک مدل دیگر سری اسپری گرافیتی اسکینی (skinny) نام دارد که […]

ادامه مطلب