کلمه کلیدی شاه قلی شهر کرد

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۹۸ تا کد ۱۰۶ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل تینت رنگ سبز با رنگ ابی و رنگ سفید است. ما ۵۰ درصد رنگ سبز و ۵۰ درصد رنگ ابی را با هم میکس میکنیم که رنگ اولیه را بدست بیاوریم. این رنگ را ما بعدا با رنگ سفید میکس میکنیم.   […]

ادامه مطلب