کلمه کلیدی فرمول اسپری سیلیکون

کارخانه تولید اسپری چسب و سیلیکون
۱۳۹۸/۱۰/۲۰

کارخانه تولید اسپری چسب و سیلیکون

اسپری چسب از ۸۰ درصد چسب و ۲۰ درصد متیل کلرید تشکیل میشود. این محصول در بازار ایران موجود میباشد و برای چسباندن اطلاعات روی دیوار غیره استفاده میشود. ساختار اسپری سیلیکون هم مثل اسپری چسب میباشد. این مجصول هم از ۸۰ درصد سیلیکون و ۲۰ درصد متیلن کلرید تشکیل میشود. شما میتوانید مواد اولیه […]

ادامه مطلب