کلمه کلیدی والو گرافیتی

کد ۱۸۵ تا ۱۹۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۸۵ تا ۱۹۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۸۵ تا کد ۱۹۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ زرد، قرمز و ابی تشکیل شده است. در مرحله اول ما ۵۰ درصد رنگ زرد و ۵۰ درصد رنگ قرمز مخلوط میکنیم. در مرحله دوم ما این رنگ را با رنگ ابی مخلوط میکنیم. کد ۱۸۵ به اسم”والو اسپری رنگ” از ۹۰ […]

ادامه مطلب