کلمه کلیدی وسایل لازم گرافیتی

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از میکس رنگ سفید و ابی و قرمز تشکیل شده است. اول ما با ۵۰ درصد رنگ قرمز و ۵۰ درصد رنگ ابی رنگ اولیه را میسازیم. در مرحله بعدی ما میکس این رنگ ابی و رنگ قرمز را با رنگ سفید تینت […]

ادامه مطلب