وبلاگ اسپری تک گل

استن

استن یا پروپانن یک مولکول ارگانیک است، یعنی مولکولهای که از کربن درست میشوند. استن کوچکترین و ساده ترین کتن است. استن یک حلال بیرنگ، آتشزا و با یک بوی خاص است. اب به راحتی در استن حل میشود. دو سه حلال که این خاصیت را با هم نشان میدهند امتزاج اختلاط نسبت به هم میگویند. استن […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

استن یا پروپانن یک مولکول ارگانیک است، یعنی مولکولهای که از کربن درست میشوند. استن کوچکترین و ساده ترین کتن است. استن یک حلال بیرنگ، آتشزا و با یک بوی خاص است. اب به راحتی در استن حل میشود. دو سه حلال که این خاصیت را با هم نشان میدهند امتزاج اختلاط نسبت به هم میگویند.

استن استفاده زیادی در صنعت رنگ دارد و حلال مهمی است. چون استن سریع از حالت مایع به حالت گاز در میآید در صنایع اسپری رنگ کاربرد زیاد دارد. این خاصیتش باعث میشود که رنگ وقتی روی یک سطح پاشیده شد سریع خشک‌ شود.

استن کلا حلال خیلی قوی است. اسپری استن و رنگ بر تکگل که یک‌ قسمت مهمش استن است از این قابلیت استن استفاده میکند که وقتی روی یک سطح پاشیده میشود رنگ را سریع حل کند. وقتی رنگ حل شد شما سریع میتوانید رنگ را با یک دسمال از روی سطح پا‌ک کنید.

مطالب مرتبط

کپهای اسپری های گرافیتی تکگل
۱۳۹۹/۰۸/۲۹

کپهای اسپری های گرافیتی تکگل

محصول گرافیتی شرکت اسپری رنگ تکگل یک والو خاص گرافیتی دارد. این والو فیمیل و کپخور است. یعنی مصرف کننده میتواند در روی یک اسپری کپهای مختلف استفاده کند. در حال حاضر شرکت اسپری رنگ تکگل فت کپ را برای اسپریهای خود پیشنهاد میکند. ما سه چهار مدل فت کپ داریم که کپهایی است که […]

اسپری استن، “تراش” مداد رنگی تکگل
۱۳۹۸/۱۲/۱۴

اسپری استن، “تراش” مداد رنگی تکگل

در حال حاضر اسپری رنگ تک گل ۱۵۷ رنگ مختلف دارد. ما به هر رنگی یگ کد رنگی دادیم، از شماره ۱ تا شماره ۱۵۷. شما میتوانید بوسیله کد رنگ، رنگی که میخواهید انتخاب کنید. ما در حال حاضر بک سفارش به یک هنرمند عزیز در مشهد و یک هنرمند عزیز در اهواز دادیم. این […]

اسپری دودی کردن شیشه و سایه تک گل
۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اسپری دودی کردن شیشه و سایه تک گل

اسپری سایه یا دودی کردن شیشه اسپری رنک تک گل اسپری جدید در بازار اسپری رنگ ایران. این اسپری مشابه خارجی دارد، اسپری ترانسپرنتد منتانا (montana transparent). اسپری ترسپرنت منتانا را برای سایه انداختن رو نقاشی استفاده میکنند. ترنسپرنت لقط اینگلیسی به معنی شفاف بودن هستش. یعنی پشت یک رنگ ترسپرنت دیده میشود.   چونکه […]