اسپری گرافیتی

اسپری 400 میل تک گل

اسپری رنگ تک گل 8 رنگ مختلف، مثل سفید، مشکی، زرد،گلماش، قرمز، ابی و سبز را با هم مخلوط میکند که بالای دویست رنگ مختلف را از این 7 رنگ پایه دربیاورد. این تنوع رنگی در بازار رنگ ایران بی سابقه است. در حال حاضر فقط شرکت دوپلی کالر با تنوع رنگی 45 رنگ میتواند با تنوع رنگی اسپری 400 میل تک گل رقابت کند.

 • اسپری 400 میل با حجم بیشتر از اسپریهای استاندارد 300 میل ایرانی.
 • رنگ اکرولیک که باعث میشود رنگ سریعتر خشک بشود.
 • والو گرافیتی مخصوص دیوارنگاری با کنترل بیشتر که این اسپری را برای نقاشی دیواری مناسب میکند.
 • قابلیت عوض کردن دگمه. مصرف کننده به بیشتر از ده دگمه اسپری دسترسی دارد و ان را میتواند بر حسب نیازش انتخاب کند.

اسپری 400 میل تک گل

کپهای قابل استفاده

والو خاص اسپری 400 میل تک گل قابلیت تعویض کپ یا دگمه به این اسپری می دهد.

برای این اسپری از 10 نوع کپ می توان استفاده کرد. کپهای تک گل سوپر اسکینی، بانانا اسکینی، اسکینی پرو، پینک فت، سافت میلانو، سوپر فت، یلو فت، استرو فت، تراسورسال و نیدل می باشد.

کپ پیشنهادی برای این اسپری پینک فات، سوپر فت، یلو فت و استرو فت می باشد .

رنگ های اسپری 400 میل

 • کد 1اسپری گرافیتی
 • کد 11اسپری دیوارنگاری

میکس رنگ سفید و مشکی

 • کد 10ایران گرافیتی
 • کد 10ایران گرافیتی
 • کد 9افغانستان گرافیتی
 • کد 8دبی گرافیتی
 • کد 7اذربایجان گرافیتی
 • کد 6ترکیه گرافیتی
 • کد 5روسیه گرافیتی
 • کد 4ترکمنستان گرافیتی
 • کد 3تاجیکستان گرافیتی
 • کد 2عراق گرافیتی

میکس رنگ سفید و زرد

 • کد 12کردستان گرافیتی
 • کد 13ارمنستان گرافیتی
 • کد 14هند گرافیتی
 • کد 15پاکستان گرافیتی
 • کد 16قطر گرافیتی
 • کد 17کویت گرافیتی
 • کد 18عربستان گرافیتی
 • کد 19سوریه گرافیتی
 • کد 20گرافیتی عربی
 • کد 21گرافیتی فارسی

میکس رنگ سفید و گلماش

 • کد 22گرافیتی کردی
 • کد 23گرافیتی ترکی
 • کد 24گرافیتی اذربایجانی
 • کد 25گرافیتی تهران
 • کد 26گرافیتی تبریز
 • کد 27گرافیتی شیراز
 • کد 28گرافیتی مشهد
 • کد 29گرافیتی اهواز
 • کد 30گرافیتی اربیل
 • کد 31گرافیتی کرج

میکس رنگ سفید و قرمز

 • کد 32گرافیتی قشم
 • کد 33گرافیتی کیش
 • کد 34گرافیتی کابل
 • کد 35گرافیتی هرات
 • کد 36گرافیتی بغداد
 • کد 37گرافیتی استانبل
 • کد 38گرافیتی انکارا
 • کد 39گرافیتی مزار شریف
 • کد 40گرافیتی باکو
 • کد 41گرافیتی مسکو
 • کد 70گرافیتی زانجان

میکس رنگ سفید و آبی

 • کد 42گرافیتی لبنان
 • کد 43گرافیتی ابودابی
 • کد 44گرافیتی گرگان
 • کد 45گرافیتی بندر ترکمن
 • کد 46گرافیتی بندر عباس
 • کد 47گرافیتی جهانشهر
 • کد 48گرافیتی خوی
 • کد 49گرافیتی سردارجنگل
 • کد 50گرافیتی ظفر
 • کد 51گرافیتی ونیز

میکس رنگ سفید و سبز

 • کد 52دیوارنگاری ایران
 • کد 53دیوارنگاری افغانستان
 • کد 54دیوارنگاری عراق
 • کد 55دیوارنگاری ترکیه
 • کد 56دیوارنگاری اذربایجان
 • کد 57دیوارنگاری ترکمنستان
 • کد 58دیوارنگاری تاجیکستان
 • کد 59دیوارنگاری روسیه
 • کد 60دیوارنگاری دبی
 • کد 61دیوارنگاری کویت

میکس رنگ قرمز و زرد

 • کد 62دیوارنگاری تهران
 • کد 63دیوارنگاری کرج
 • کد 64دیوارنگاری اهواز
 • کد 65دیوارنگاری مشهد
 • کد 66دیوارنگاری تبریز
 • کد 67دیوارنگاری قشم
 • کد 68دیوارنگاری کیش
 • کد 69دیوارنگاری بندر انزلی

میکس رنگ سبز و زرد

 • کد 71دیوارنگاری رشت
 • کد 72دیوارنگاری گرمدره
 • کد 73دیوارنگاری تجریش
 • کد 74دیوارنگاری استانبل
 • کد 75دیوارنگاری انکارا
 • کد 76دیوارنگاری المان
 • کد 77دیوارنگاری انگلیس
 • کد 78دیوارنگاری ایتالیا
 • کد 79دیوارنگاری اسپانیا

میکس رنگ مشکی و سبز

 • کد 153گرافیتی امریکا
 • کد 154گرافیتی برزیل
 • کد 155دیوارنگاری اینگلیسی
 • کد 156دیوارنگاری امریکایی
 • کد 157دیوارنگاری ایتالیایی

میکس رنگ سفید , قرمز 7 و آبی 3

 • کد 80دیوارنگاری میلان
 • کد 81دیوارنگاری ونیز
 • کد 82دیوارنگاری سوید
 • کد 83دیوارنگاری نروژ
 • کد 84دیوارنگاری فنلاند
 • کد 85دیوارنگاری دانمارک
 • کد 86گرافیتی استکهلم
 • کد 87گرافیتی واکسیو
 • کد 88گرافیتی لولا

میکس رنگ سبز و آبی

 • کد 89گرافیتی سودرتلیه
 • کد 90گرافیتی لندن
 • کد 91گرافیتی لوس انجلس
 • کد 92گرافیتی نیویورک
 • کد 93گرافیتی کانادا
 • کد 94گرافیتی تورونتو
 • کد 95گرافیتی سوید
 • کد 96گرافیتی نروژ
 • کد 97دیوارنگاری دانمارک

میکس رنگ سفید , 5 سبز و 5 آبی

 • کد 98دیوارنگاری سودرتلیه
 • کد 99دیوارنگاری واکسیو
 • کد 100دیوارنگاری لولا
 • کد 101اسپری رنگ ایران
 • کد 102اسپری رنگ اذربایجان
 • کد 103اسپری رنگ ترکیه
 • کد 104اسپری رنگ افغانستان
 • کد 105اسپری رنگ عراق
 • کد 106اسپری رنگ عربستان

میکس رنگ سفید , 5 قرمز و 5 آبی

 • کد 107اسپری رنگ دبی
 • کد 108اسپری رنگ ترکمنستان
 • کد 109اسپری رنگ تاجیکستان
 • کد 110اسپری رنگ تهران
 • کد 111اسپری رنگ کرج
 • کد 112اسپری رنگ تبریز
 • کد 113اسپری رنگ کویت
 • کد 114اسپری رنگ ارمنستان
 • کد 115اسپری رنگ استانبل

میکس رنگ سفید , 2 آبی و 8 قرمز

 • کد 116اسپری رنگ انکارا
 • کد 117اسپری رنگ پاکستان
 • کد 118اسپری رنگ هند
 • کد 119اسپری رنگ روسیه
 • کد 120اسپری رنگ مسکو
 • کد 121اسپری رنگ برلین
 • کد 122اسپری رنگ میلان
 • کد 123اسپری رنگ بغداد
 • کد 124اسپری رنگ اربیل

میکس رنگ سفید ,7 آبی و 3 سبز

 • کد 125اسپری گرافیتی ایران
 • کد 126اسپری گرافیتی المان
 • کد 127اسپری گرافیتی عراق
 • کد 128اسپری گرافیتی انگلیس
 • کد 129اسپری گرافیتی اذربایجان
 • کد 130اسپری گرافیتی ترکیه
 • کد 131اسپری گرافیتی سوید
 • کد 132اسپری گرافیتی تاجیکستان
 • کد 133اسپری گرافیتی دبی

میکس رنگ سفید ,4 آبی و 6 قرمز

 • کد 134اسپری گرافیتی ایتالیا
 • کد 135اسپری گرافیتی تهران
 • کد 135اسپری گرافیتی استانبل
 • کد 135اسپری گرافیتی کابل
 • کد 136اسپری گرافیتی اربیل
 • کد 138اسپری گرافیتی کویت
 • کد 139اسپری گرافیتی قطر
 • کد 140اسپری گرافیتی بغداد
 • کد 141اسپری گرافیتی تبریز

میکس رنگ سفید , 2 آبی ,4 زرد و 4 قرمز

 • کد 142اسپری گرافیتی شیراز
 • کد 143اسپری گرافیتی مشهد
 • کد 144اسپری گرافیتی کرج
 • کد 145اسپری گرافیتی اهواز
 • کد 146اسپری گرافیتی خوی
 • کد 147اسپری گرافیتی اصفهان
 • کد 148اسپری گرافیتی اردبیل
 • کد 149اسپری گرافیتی برلین
 • کد 150اسپری گرافیتی باکو
 • کد 151اسپری گرافیتی مکه

میکس رنگ آبی , 2 زرد و 8 قرمز

 • کد 167اسپری گرافیتی مدینه
 • کد 168اسپری گرافیتی سوید
 • کد 169اسپری گرافیتی استکهلم
 • کد 170اسپری گرافیتی لولا
 • کد 171اسپری گرافیتی میلان
 • کد 172اسپری گرافیتی ونیز
 • کد 173اسپری گرافیتی انتالیا
 • کد 174اسپری گرافیتی فنرباچه
 • کد 175اسپری گرافیتی گالاتاسارای

میکس رنگ سفید، 8 سبز 2 آبی

 • کد 158اسپری رنگ رشت
 • کد 159اسپری رنگ زنجان
 • کد 160اسپری رنگ قزوین
 • کد 161اسپری رنگ قم
 • کد 162اسپری رنگ قشم
 • کد 163اسپری رنگ کیش
 • کد 164اسپری رنگ لوس انجلس
 • کد 165اسپری رنگ نیویورک
 • کد 166اسپری رنگ استرالیا

میکس رنگ آبی, زرد 6 و قرمز 4

 • کد 176اسپری رنگ سیدنی
 • کد 177اسپری رنگ لبنان
 • کد 178اسپری رنگ بیروت
 • کد 179اسپری رنگ لبنان
 • کد 180اسپری رنگ بیروت
 • کد 181اسپری رنگ لبنان
 • کد 182اسپری رنگ بیروت
 • کد 183اسپری رنگ فلسطین
 • کد 184اسپری رنگ فلسطین

میکس رنگ آبی, 5 قرمز 5 زرد

 • کد 185گرافیتی فلسطین
 • کد 186گرافیتی مصر
 • کد 187اسپری رنگ کردستان
 • کد 188اسپری چسب کردستان
 • کد 189اسپری سیلیکون کردستان
 • کد 190اسپری رنگ ازبکستان
 • کد 191گرافیتی ازبکستان
 • کد 192دیوارنگاری ازبکستان
 • کد 193اسپری رنگ گرجستان

میکس رنگ قرمز و آبی

 • کد 194گرافیتی گرجستان
 • کد 195دیوارنگاری گرجستان
 • کد 196اسپری رنگ تیبیلیسی
 • کد 197گرافیتی تیبیلیسی
 • کد 198گرافیتی کرمان
 • کد 199دیوارنگاری کرمان
 • کد 200اسپری رنگ کرمان
 • کد 201گرافیتی تهران
 • کد 202گرافیتی کاشان

رنگهای متالیک

 • کد 203اسپری نقره ای
 • کد 204اسپری طلایی
 • کد 205اسپری مسی
© 1397 - 1400 ، تمامی حقوق برای تک گل محفوظ است .
طراحی و برنامه نویسی توسط مرتضی گنج . Sitekade.com