اسپری گرافیتی

اسپری 400 میل تک گل

اسپری رنگ تک گل 8 رنگ مختلف، مثل سفید، مشکی، زرد،گلماش، قرمز، ابی و سبز را با هم مخلوط میکند که بالای دویست رنگ مختلف را از این 7 رنگ پایه دربیاورد. این تنوع رنگی در بازار رنگ ایران بی سابقه است. در حال حاضر فقط شرکت دوپلی کالر با تنوع رنگی 45 رنگ میتواند با تنوع رنگی اسپری 400 میل تک گل رقابت کند.

 • اسپری 400 میل با حجم بیشتر از اسپریهای استاندارد 300 میل ایرانی.
 • رنگ اکرولیک که باعث میشود رنگ سریعتر خشک بشود.
 • والو گرافیتی مخصوص دیوارنگاری با کنترل بیشتر که این اسپری را برای نقاشی دیواری مناسب میکند.
 • قابلیت عوض کردن دگمه. مصرف کننده به بیشتر از ده دگمه اسپری دسترسی دارد و ان را میتواند بر حسب نیازش انتخاب کند.

اسپری 400 میل تک گل

کپهای قابل استفاده

والو خاص اسپری 400 میل تک گل قابلیت تعویض کپ یا دگمه به این اسپری می دهد.

برای این اسپری از 10 نوع کپ می توان استفاده کرد. کپهای تک گل سوپر اسکینی، بانانا اسکینی، اسکینی پرو، پینک فت، سافت میلانو، سوپر فت، یلو فت، استرو فت، تراسورسال و نیدل می باشد.

کپ پیشنهادی برای این اسپری پینک فات، سوپر فت، یلو فت و استرو فت می باشد .

رنگ های اسپری 400 میل گرافیتی تک گل

 • Code 82  Butter Cream P120
 • Code 83  Algeria Cream P128
 • Code 84  Karim Cream P123
 • Code 85  Erthern Cream P130
 • Code 86   Mango Cream P138
 • Code 6  Dirty Cream P131
 • Code 1  Lemon Yellow P803
 • Code 2  Summer Yellow P106
 • Code 3  Wu Tang Yellow P114
 • Code 4   Egg Yellow P123
 • Code 87   Brazil Yellow P136
 • Code 5  Dutch Yellow P137
 • Code 88  Moon pink P210
 • Code 19  Baby Pink P211
 • Code 20   Qajar Pink P212
 • Code 89  Roughed Pink P213
 • Code 21   Turk Red P214
 • Code 23  Lipstick Red P229
 • Code 13   Orange Red P193
 • Code 14   Perspolis Red P185
 • Code 15   Tomato Red P193
 • Code 16   Redman P186
 • Code 17   Palestin RedP 188
 • Code 18   Liver Red P198
 • Code 7   Orange P151
 • Code 8   Khamoush Orange P165
 • Code 9   Garfield Orange P172
 • Code 10   Tired Orange P173
 • Code 174   Orange Red P174
 • Code 12   Nirone Red P...
 • Code 90   Naughty Violet P2567
 • Code 91   Violet P2572
 • Code 92   Bewilder Violet P2573
 • Code 93   Yasin Violet P2582
 • Code 22  Eggplant Violet P2603
 • Code 24   Alchemy Violet P2627
 • Code 94   Air Blue P306
 • Code 95   Rud Blue P299
 • Code 27   Father Blue P285
 • Code 28   Bam Blue P301
 • Code 29   Eye Blue P294
 • Code 30   Oil Blue P296
 • Code 96   Jesus Blue P2915
 • Code 26   Khazar Blue P2925
 • Code 97   Dej Blue P3005
 • Code 25   Killer Blue P3015
 • Code 98   New York BLue
 • Code 36   Air Blue P3035
 • Code 31   Ultra Blue P318
 • Code 37   Bryete Blue P319
 • Code 32   Persian Blue P321
 • Code 33   Broken Blue P322
 • Code 34   Dead Blue P343
 • Code 35   Dark Blue P553
 • Code 38   Happy P351
 • Code 99   Azarbaijan P352
 • Code 100   Cave P353
 • Code 101   Halaal P354
 • Code 102   Arabic P348
 • Code 42   Cocky P356
 • Code 40   Green P375
 • Code 43   Weed P376
 • Code 45   Sprint P361
 • Code 46   Seyeed P363
 • Code 47   Pine P357
 • Code 48   Special P250
 • Code 103   Smile P372
 • Code 104   Slime P379
 • Code 43   Leaf P380
 • Code 44   Peguet P383
 • Code 41   Shrek P377
 • Code 105   Che P378
 • Code 64   Light Cream P719
 • Code 65   Hafiz Brown P721
 • Code 66   Beirut Brown P724
 • Code 67   Ada Brown P725
 • Code 68   Grizli Brown P732
 • Code 69   Cheez Brown P1545
 • Code 49   Light Grey P428
 • Code 50   Silver Grey P430
 • Code 51   Pebble Grey P5787
 • Code 52   Stone Grey P423
 • Code 53   Basalt Grey P445
 • Code 54   Anthracite Grey P447
 • Code 70   Snow White
 • Code 71   Black
 • Code 72   Grey
 • Code 73   Rat Grey
 • Code 74   Nas Grey
 • Code 75   Coward Grey
 • Code 76   Gold
 • Code 77   Silver
 • Code 78   Coppar
 • Code 79   Shadow
 • Code 80   Keler Mate
 • Code 81   Keler Gloss
© 1397 - 1400 ، تمامی حقوق برای تک گل محفوظ است .
طراحی و برنامه نویسی توسط مرتضی گنج . Sitekade.com