وبلاگ اسپری تک گل

اسپری رنگ ابی

اسپری رنگ آبی ۴۰۰ میل تک گل با رنگ اکرولیک و والو دیوارنگاری منتانا تولید شده است. این اسپری آبی مثل بقیه اسپریهای ۴۰۰ میل تک گل سریع خشک میشود و کپ های دیوار نگاری خارجی روی این اسپری جواب میدهند.  

sitemain · ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

اسپری رنگ آبی ۴۰۰ میل تک گل با رنگ اکرولیک و والو دیوارنگاری منتانا تولید شده است. این اسپری آبی مثل بقیه اسپریهای ۴۰۰ میل تک گل سریع خشک میشود و کپ های دیوار نگاری خارجی روی این اسپری جواب میدهند.

اسپری رنگ آبی

اسپری رنگ آبی

 

مطالب مرتبط

کد ۶۲ تا ۶۹، اسپری رنگ نارنجی تا اسپری رنگ قرمز
۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کد ۶۲ تا ۶۹، اسپری رنگ نارنجی تا اسپری رنگ قرمز

کد ۶۲ تا ۶۹ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگهای قرمز و زرد تشکیل شده است. نتیجه تینت این دو رنگ اسپری رنگ نارنجی، اسپری رنگ قرمز روشن تا اسپری رنگ قرمز سیر است. البته تعداد تینت این دو رنگ مثل نینت رنگهای دیگر ۹ عدد است. کد ۶۲ به […]

اسپری رنگ زرد
۱۳۹۸/۱۱/۰۷

اسپری رنگ زرد

اسپری رنگ زرد اسپری ۴۰۰ میل اکرولیک اسپری رنگ تک گل تولید شد. این اسپری اخرین رنگ پایه اسپری رنگ اکرولیک اسپری رنگ تکگل بود. در آینده شروع میکنیم به میکس کررن، تینت کردن و شید کردن این رنگهای پایه که سفید. مشکی، ابی، قرمز، سبز و زرد است. ببینیم از این رنگهای پایه چه […]

اسپری رنگ سفید
۱۳۹۸/۱۱/۰۵

اسپری رنگ سفید

اسپری رنگ سفید ۴۰۰ میل اکرولیک که تو هوای سرد زیر ۲ دقیقه خشک میشود تولید شد. این اسپریها با همیه کپ های دیوار نگاری جواب میده و پوشش بالا دارن.