وبلاگ اسپری تک گل

اسپری رنگ سبز

اسپری رنگ سبز ۴۰۰ میل، سریع خشک دیوار نگاری تک گل تولید شد. امیدواریم که در آینده بتونیم چند تا تینت و شید از این رنگ بزنیم. در خدمت دیوار نگارها، گرافیتی کارها و هنرمندهای دیگر که ابزار کارشون اسپری رنگ هستش هستیم. اسپری رنگ سبز

sitemain · ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

اسپری رنگ سبز ۴۰۰ میل، سریع خشک دیوار نگاری تک گل تولید شد. امیدواریم که در آینده بتونیم چند تا تینت و شید از این رنگ بزنیم. در خدمت دیوار نگارها، گرافیتی کارها و هنرمندهای دیگر که ابزار کارشون اسپری رنگ هستش هستیم. اسپری رنگ سبز

اسپری رنگ سبز

مطالب مرتبط

اسپری دیوارنگاری تکگل
۱۳۹۹/۱۲/۱۹

اسپری دیوارنگاری تکگل

تولید اسپری دیوارنگاری ۴۰۰ میل تکگل بزودی به صورت عمده شروع میشود. شرکت اسپری رنگ تکگل دو سالی است که این اسپری را به صورت محدود و تستی تولید کرده است و جواب مثبتی هم از این تستها گرفته شده است. ولی ما در صدد هستیم که بزودی تولید این اسپریها را بیشتر کنیم و […]

همایش گرافتی کارهای در شهر قشنگ نور
۱۳۹۹/۱۲/۱۴

همایش گرافتی کارهای در شهر قشنگ نور

شرکت اسپری رنگ تکگل در صدده برنامه ریزی یک همایش بزرگ در شهر زیبای نور میباشد. با بیست هزار متر مربع دیوار و هزاران دیوارنگار ایرانی ما برای این همایش برنامه ریزی میکنیم که به امید خدا با اسپری جدید تکگل و خاص دیوارنگاری انجام میشود. ما در مورد این همایش پی در پی اطلاع […]

فروشگاه اینترنتی تکگل طراحی شده برای هنرمندان

فروشگاه اینترنتی تکگل طراحی شده برای هنرمندان

شرکت تکگل در پی طراحی یک فروشگاه اینترنتی است که هنرمندان خاص که برای شرکت اسپری رنگ تکگل تبلیغ میکنند بتوانند از انجا محصولات تکگل را به قیمت مناسب خریداری کنند. بزودی سفارش والو خاص گرافیتی ما هم از ایتالیا بدستمان میرسد و شما این اسپریهای خاص دیوارنگاری در این سایت میتوانید تهیه کنید. یعنی […]