وبلاگ اسپری تک گل

اسپری رنگ مشکی و اسپری رنگ سفید

شرکت رنگ تک گل اسپری رنگ مشکی و اسپری رنگ سفید اکرولیک خود را به اندازه نمونه تولید کرده است. این رنگا زیر ۸ دقیقه تو هوای سرد زمستان خشک شد. البته اگر هوا گرم باشه سرعت خشک شدن بیشتر میشود. یک جواب مثبت دیگه که در این تستا گرفته شد والو این اسپری بود […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

شرکت رنگ تک گل اسپری رنگ مشکی و اسپری رنگ سفید اکرولیک خود را به اندازه نمونه تولید کرده است. این رنگا زیر ۸ دقیقه تو هوای سرد زمستان خشک شد. البته اگر هوا گرم باشه سرعت خشک شدن بیشتر میشود.

یک جواب مثبت دیگه که در این تستا گرفته شد والو این اسپری بود که با رنگ اکرولیک تست شده خوب جواب داد. البته این تستا برای تنظیم کردن رنگ این محصول است که از نظر پوشش ، خشک شدن و کیفیت بهتر و بهتر بشود.

مطالب مرتبط

کد ۶۲ تا ۶۹، اسپری رنگ نارنجی تا اسپری رنگ قرمز
۱۳۹۹/۰۱/۱۰

کد ۶۲ تا ۶۹، اسپری رنگ نارنجی تا اسپری رنگ قرمز

کد ۶۲ تا ۶۹ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگهای قرمز و زرد تشکیل شده است. نتیجه تینت این دو رنگ اسپری رنگ نارنجی، اسپری رنگ قرمز روشن تا اسپری رنگ قرمز سیر است. البته تعداد تینت این دو رنگ مثل نینت رنگهای دیگر ۹ عدد است. کد ۶۲ به […]

تنوع رنگی به اندازه کشورهای جهان
۱۳۹۸/۱۱/۲۵

تنوع رنگی به اندازه کشورهای جهان

شرکت اسپری رنگ تک گل برنامه دارد برای اسپری ۴۰۰ میل هنری، اکرولیک اسپری رنگ تکگل خود ۱۹۵ رنگ، به اندازه کشورهای جهان تولید کند. امیدواریم که این پروژه تا قبل از عید انجام بشود که شرکت اسپری رنگ تکگل به انوان اولین شرکت اسپری رنگ ایرانی بتواند نیازهای هنرمندهای ایرانی و خاورمیانه را برطرف […]

اسپری رنگ زرد
۱۳۹۸/۱۱/۰۷

اسپری رنگ زرد

اسپری رنگ زرد اسپری ۴۰۰ میل اکرولیک اسپری رنگ تک گل تولید شد. این اسپری اخرین رنگ پایه اسپری رنگ اکرولیک اسپری رنگ تکگل بود. در آینده شروع میکنیم به میکس کررن، تینت کردن و شید کردن این رنگهای پایه که سفید. مشکی، ابی، قرمز، سبز و زرد است. ببینیم از این رنگهای پایه چه […]