وبلاگ اسپری تک گل

اسپری رنگ مشکی و نقره ای

تولید امروز شرکت تک گل اسپری رنگ مشکی و اسپری نقره ای بوده. امیدواریم که این رنگها بزودی توسط هنرمندهای نقاشی تست بشود. ممنون. نظر دوستان گرافیتی رو حتما به شما اعلام میکنیم.

sitemain · 2019/05/06

تولید امروز شرکت تک گل اسپری رنگ مشکی و اسپری نقره ای بوده. امیدواریم که این رنگها بزودی توسط هنرمندهای نقاشی تست بشود. ممنون. نظر دوستان گرافیتی رو حتما به شما اعلام میکنیم.

مطالب مرتبط