وبلاگ اسپری تک گل

اسپری نیره ای، طلایی و مسی

رنگای متالیک مثل اسپری رنگ نقره ای، اسپری رنگ طلایی و مسی از خمیر رنگ تولید میشوند و ماندگاری این سه رنگ متالیک با مقایسه با رنگهای معمولی ضعیف است. برای اینکه ماندگاری رنگهای متالیک قویتر بشود شما میتوانید از اسپری کلر استفاده کنید. کلر به رنگها یک لایه جدید میدهد و ماندگاری رنگها را […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

رنگای متالیک مثل اسپری رنگ نقره ای، اسپری رنگ طلایی و مسی از خمیر رنگ تولید میشوند و ماندگاری این سه رنگ متالیک با مقایسه با رنگهای معمولی ضعیف است. برای اینکه ماندگاری رنگهای متالیک قویتر بشود شما میتوانید از اسپری کلر استفاده کنید. کلر به رنگها یک لایه جدید میدهد و ماندگاری رنگها را بیشتر میکند. برای همین اسپری کلر مخصوصا برای اسپری رنگ طلایی، نقره ای و مسی کاربرد زیادی دارد.

مطالب مرتبط