وبلاگ اسپری تک گل

اسپری چسب گلریزان

چسب گلریزان مثل رنگ شرکتهای اسپری رنگ ایرانی ۳۰۰ میل هستش. این چسب با چسبندگی بالا برخوردار است و در هر هوایی قابل استفاده میباشد.

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

چسب گلریزان مثل رنگ شرکتهای اسپری رنگ ایرانی ۳۰۰ میل هستش. این چسب با چسبندگی بالا برخوردار است و در هر هوایی قابل استفاده میباشد.

اسپری چسب گلریزان

مطالب مرتبط