وبلاگ اسپری تک گل

اسپری ۴۰۰ میل گرافیتی اسپری تک گل

شرکت رنگ تک گل گلریزان کارهایی که تا حالا انجام دادیم در مورد اسپری ۴۰۰ میل گرافیتی این بوده که ما رنگ اکرولیکمون تست کردیم. البته بیشتر این تستارو هنرمندهای نقاشی انجام دادن. ما اسپریمونو اترس، دژ کرو، گویان، شید و عمق تا حالا تست کردن. الان امیدواریم که آقای هشوار هم رنگ اکرولیکمونو تو […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

شرکت رنگ تک گل گلریزان کارهایی که تا حالا انجام دادیم در مورد اسپری ۴۰۰ میل گرافیتی این بوده که ما رنگ اکرولیکمون تست کردیم. البته بیشتر این تستارو هنرمندهای نقاشی انجام دادن. ما اسپریمونو اترس، دژ کرو، گویان، شید و عمق تا حالا تست کردن. الان امیدواریم که آقای هشوار هم رنگ اکرولیکمونو تو کنه و نظرشونو بگن.

مستر چیکن همونطوری که گفتم به من ه پروژه داده که امیدوارم این پروژه توسط اسپری اکرولیک ما و آقای هشوار انجام بشه.

مطالب مرتبط