وبلاگ اسپری تک گل

تاریخچه اسپری رنگ گلپخش

اسپری رنگ گلپخش فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ با اسم گلریزان شروع کرد. این شرکت جضو اولین تولید کننده های اسپری رنگ محصوب میشود و بعد از اسپری رنگ گلریز که اولین تولید کننده اسپری رنگ در ایران است و اسپری رنگ تک گل تولید خود را در این زمینه شروع کرد. این شرکت […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۱

اسپری رنگ گلپخش فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ با اسم گلریزان شروع کرد. این شرکت جضو اولین تولید کننده های اسپری رنگ محصوب میشود و بعد از اسپری رنگ گلریز که اولین تولید کننده اسپری رنگ در ایران است و اسپری رنگ تک گل تولید خود را در این زمینه شروع کرد. این شرکت تمام سعی خود را داشته است که اسپری خوب که با به میل مصرف کنندگان است تولید کند.

داستان ثبت برند گلریزان که توسط شرکت رنگ گلنقش اینطوری شروع شد که مدیران شرکت اسپری گلپخش و گلنقش با همدیگه رابطه خانوادگی داشتند و مدیران شرکت گلنقش متوجه شدند که شرکت رنگ گلپخش برند گلریزان را ثبت نکرده بودند و اقدام به ثبت این برند کردند. بعد از این شرکت گلپخش طیف موفق شد که برند خوب را از گلریزان به گلپخش تبدیل کند.

اسپری رنگ تک گل
اسپری رنگ تک گل

مطالب مرتبط