وبلاگ اسپری تک گل

تلوئن

تلوئن به اینگلیسی Toluene مثل زایلین یک کاربن ارومالتک است. این حلال هم در صنعت رنگ استفاده زیاد دارد. تلوئن یک حلال بیرنگ است و با اب حل نمیشود. بوی این حلال شبیه بوی تینر است. وقتی زایلین دیمتیل بنزن است، تلوئن یک گروه متیل دارد. اسم شیمی این حلال متیل بنزن است. تلوئن مثل زایلین یک حلال مهم صنعتی است. […]

sitemain · ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

تلوئن به اینگلیسی Toluene مثل زایلین یک کاربن ارومالتک است. این حلال هم در صنعت رنگ استفاده زیاد دارد. تلوئن یک حلال بیرنگ است و با اب حل نمیشود. بوی این حلال شبیه بوی تینر است. وقتی زایلین دیمتیل بنزن است، تلوئن یک گروه متیل دارد. اسم شیمی این حلال متیل بنزن است. تلوئن مثل زایلین یک حلال مهم صنعتی است.

اگر شما در محیطی هستید که تلوئن در محیط و هوایی که شما تنفس میکنید است این محیط میتونه عصبهای شما ضرر برساند.

 

این حلال اولین بار بوسیله تخریب در سال ۱۸۳۷ توسط دانشمند لهستانی فیلیف والتر. فیلیپ والتر این حلال را  رتینپ نام گذاشت. بعد از فیلیپ، یک دانشمند ۲ تا دانشمند فرانسوی و یک دانشمند المالی این کار را با راه های مختلف تکرار کردن و بلاخره این حلال تلوئن نامیده شد.

مطالب مرتبط