وبلاگ اسپری تک گل

تولید کننده های اسپری رنگ ایرانی

اولین تولید کننده اسپری ایرانی اسپری رنگ گلریز بود که تولیدشونو در دوره هفتاد اقاز کردن. بعد از اسپری رنگ گلریز اسپری رنگ گلپخش فعالیعشونو اقاز کردن. مدتی طول نکشید که اسپری رنگ گلریزان هم وارد بازار شد. میشه گفت که این سه شرکت، اسپری رنگ گلریزان، اسپری رنگ گلپخش و اسپری رنگ گلریز اولین […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۴

اولین تولید کننده اسپری ایرانی اسپری رنگ گلریز بود که تولیدشونو در دوره هفتاد اقاز کردن. بعد از اسپری رنگ گلریز اسپری رنگ گلپخش فعالیعشونو اقاز کردن. مدتی طول نکشید که اسپری رنگ گلریزان هم وارد بازار شد. میشه گفت که این سه شرکت، اسپری رنگ گلریزان، اسپری رنگ گلپخش و اسپری رنگ گلریز اولین تولید کننده های اسپری در ایران بودند.

یک شرکت دیگر که به بازار رنگ ایران رنگ داد اسپری گلنقش بود. این شرکت با اسپری گلپخش یه مدتی سر تشابه اسمشون با هم برخورد دادگاهی داشتن. خلاصه شرکت اسپری رنگ گلنقش یه مدتی ۹۰ درصد بازار ایران را در دست گرفته بود. ولی این شرکت سر یه شرایط دیگر فعایتشو کنار گذاشت. البته در حال حاضر اسپری رنگ گلبانگ و نورارا که در حال حاضر در بازار ایران فعالیت میکنند با این شرکت رابطه دارن.

دو سه تا شرکت دیگر بغیر از شرکتهای نامبرده، شرکت رنگ رونق، پویا، کوپر و اسپری رنگ اطلس و کسپین هستند.

مطالب مرتبط