وبلاگ اسپری تک گل

داستان تولید اولین اسپری گرافیتی در خاورمیانه

شرکت اسپری رنگ تکگل چهار سال پیش یک همکاری خاص را با یه سری هنرمندان دیوارنگاری ایران اغاز کرد. این هنرمندان با شرکت تکگل تماس گرفتند و رقبت خود را برای تست کردن اسپری رنگ تکگل اعلام کردند. شرکت تکگل هم نیاز به تست کردن اسپری های رنگ خود داشت. در انموقع و همچنان در […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

شرکت اسپری رنگ تکگل چهار سال پیش یک همکاری خاص را با یه سری هنرمندان دیوارنگاری ایران اغاز کرد. این هنرمندان با شرکت تکگل تماس گرفتند و رقبت خود را برای تست کردن اسپری رنگ تکگل اعلام کردند. شرکت تکگل هم نیاز به تست کردن اسپری های رنگ خود داشت. در انموقع و همچنان در حال حاصر بیشتر اسپرهای ایرانی ۳۰۰ میل با رنگ الرولیک بودند و یک والو معمولی.

این اسپری ۳۰۰ میل، با رنگ الکید اسپری همه کاره نام دارد. خلاصه شرکت تکگل این اسپری را با یک سری گرافیتی کار ها استارت زد. کار خوب پیش رفت. اسپریهای شرکت تکگل تست شد و گرافیتی کارها توانستند که بیشتر روی هنر خود کار کنند. یه سری دوستان که از قبل گرافیتی کار نکرده بودند توانستند یواش یواش هنر گرافیتی را یاد بگیرند.

بزودی گرافیتی کارهای خیلی قوی مثل اترس با شرکت تکگل تماس گرفتند که به این شرکت کمک کنند. این دوستان یک نظر خاص در مورد یک اسپری هنری برای کارهای هنری و بخوصوص دیوارنگاری و گرافیتی داشتند که این نظرها را با شرکت تکگل در میان گذاشتند. این دوستان میخواستند در ایران یک اسپری تولید بشود که سریع خشک بشه، تنوع رنگی بالا داشته باشد و مهمتر از ان به نقاشان کنترل مورد نیازشان را بدهد.

شرکت اسپری رنگ تکگل مثل شرکت های دیگر تولید کننده البته میخواست یک محصولی تولید کند که بدرد مصرف کننده گانش بخورد و برای همین کار را با این اسپری شروع کرد. مهمترین قست این اسپری همونطور که گفته شد والو این اسپری است که باعث میشود که هنرمند نقاش بتواند دگمه های مختلف روی این اسپری بگذارد. شرکت تکگل با بررسی تولید کننده این والو را پیدا کرد که تمام تولید کننده گان اسپری دیوارنگاری از ان استفاده میکنند مثال منتانا، کلش، کبرا و لوپ کالر. شرکت تکگل هم با این شرکت تماس گرفت و والو خاص گرافیتی را تهیه کرد.

ابتدا یک قوطی تولید شد بدون چاپ. شرکت اسپری رنگ تکگل فقط روی ان سفید و تکگل برای رنگ مشکی علامت گذاری میکرد، یعنی فقط اسپری رنگ سفید و اسپری رنگ مشکی در قوطی بدون چاپ تولید شد. تکگل این اسپری را مجانی در اختیار کسانی که این شرکت را در تست های متداول اسپری رنگ خود میکردند میداد. این اسپری هم یک مقداری زیر برند ارتمن فروخته شد که البته این اسپری و برند تارخچه خود را دارد و یک همکاری بود که با شرکت رنگ تکگل انجام شد.

به این صورت اسپری ۴۰۰ میل گرافیتی تکگل مدیون یک سری گرافیتی کارهای عزیر مثل اترس میباشد. دزکرو هم که یک گروه دیگر قوی گرافیتی در ایران میباشد نظر های مهم خود را در مورد والو این اسپری جدید داد.

بزودی یک قوطی اسپری با چاپ تولید شد. تنوع رنگی از فقط سفید و مشکی به بالای ۲۰۰ تا رنگ مختلف رسید که البته رنگ این اسپری اکرولیک و سریع خشک شد.

روی هم رفته بالای ۳۰۰ هنر مختلف با کمک این گرافیتی کارهای عزیز انجام شد و شما این هنرهای ارزشمند را میتوانید در کانال ایستاگرام takgol_400 ببینید و دنبال کنید.

یه سری از این هنرهای ارزشمند از هنرمند عزیزمان اترس و گروه محترم دزکروه که به اتفاق شرکت تکگل انجام شد را ما اینجا برایتان به نمایش میگذاریم.

کار هنرمند گرافیتی ایرانی اترس

یک کار دیگر این هنرمند.

کار دزکرو

یک کار دیگر از دزکرو

مطالب مرتبط

تولید اسپری WD40
۱۳۹۹/۱۰/۱۱

تولید اسپری WD40

شرکت اسپری رنگ تکگل یکی از قدیمیترین تولید کننده گان اسپری رنگ در ایران بزودی تولید اسپری WD40 خود را شروع میکند. این اسپری در حال حاضر در ایران و شهرستانها این کشور پخش نشده است ولی وقتی شرکت اسپری رنگ تکگل این کار را انجام داد ما مشخصات پخش این اسپری را بشما اعلام […]

کارخانه اسپری WD40

کارخانه اسپری WD40

شرکت اسپری رنگ تکگل از هفته دیگه شنبه تاریخ ۹۹.۱۰.۱۳ تولید اسپری WD40 خود را استارت میزند. این اسپری که به عنوان اسپری جادویی همه کاره هم معروف شده است در تمام دنیا محبوب شده است و گروه های تشکیل شده اند که طرفداران این محصول میباشند. این باشگاه های طرفداران این محصول همواره موارد […]

تولید اسپری WD40
۱۳۹۹/۱۰/۰۵

تولید اسپری WD40

اسپری WD40 قادر به ازاد کننده مکانیسم چسبندگی، سست کننده جرم و زنگ زدگی و محافظت و تمیز کننده سطوح، جلوگیره از رنگ زدگی و عایق رطوبت میباشد. با این خواص این اسپری بالای ۲۰۰۰ موارد استفاده دارد و در تمام دنیا به استفاده میرسد.