وبلاگ اسپری تک گل

فرق اسپریهای هنری و اسپریهای همه کاره

بیشتری اسپریهای رنگ ایرانی (بخاخ طلا)، مثل اسپری رنگ گلریز، اسپری رنگ نورارا، اسپری رنگ گلریزان و اسپری رنگ گلپخش اسپریهای رنگ همه کاره ۳۰۰ میل است. این اسپریها سریع خشک نمیشوند و فشار نسبتا زیادی دارند. ولی اسپریهای هنری (بخاخ طلا) معمولا از رزین اکرولیک تشکیل میشوند و برای همین سریعتر خشک میشوند. این […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

بیشتری اسپریهای رنگ ایرانی (بخاخ طلا)، مثل اسپری رنگ گلریز، اسپری رنگ نورارا، اسپری رنگ گلریزان و اسپری رنگ گلپخش اسپریهای رنگ همه کاره ۳۰۰ میل است. این اسپریها سریع خشک نمیشوند و فشار نسبتا زیادی دارند. ولی اسپریهای هنری (بخاخ طلا) معمولا از رزین اکرولیک تشکیل میشوند و برای همین سریعتر خشک میشوند. این هم برای هنرمند خیلی مهم است چون بتواند کار خود را به راحتی ادامه دهد. سریع خشک شدن برای اسپریهای رنگ همه کاره انقدر مهم نیست چون با این مدل اسپریهای فرصت برای خشک شدن بیشتر است

مطالب مرتبط