وبلاگ اسپری تک گل

قیمت اسپری دیوارنگاری تک گل

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با رنگ اکرولیک، والو خاص دیوارنگاری و بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، اسپریی است که تنها رقیبش توی اسپریهای ایران دوپلی کالر میتواند باشد. ما در حال حاضر این اسپری، که میتوان گفت اولین اسپری دیوارنگاری ایران به شمار میاید، به فروشگاه رنگ عتیق در تهران تازه عرضه کرده ایم. این فروشگاه […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

اسپری ۴۰۰ میل تکگل با رنگ اکرولیک، والو خاص دیوارنگاری و بالای ۲۰۰ رنگ مختلف، اسپریی است که تنها رقیبش توی اسپریهای ایران دوپلی کالر میتواند باشد.

ما در حال حاضر این اسپری، که میتوان گفت اولین اسپری دیوارنگاری ایران به شمار میاید، به فروشگاه رنگ عتیق در تهران تازه عرضه کرده ایم. این فروشگاه رنگ هم، قیمت این اسپری ۴۰۰ میل اکرولیک را حد اقل قیمت دوپلی کلر میگذارد. ولی قیمت اسپری هم به عرضه و تقاضا هم ربط دارد تا ببینیم قیمت این اسپری در اینده چند میشود.

ما در حال حاضر کپ اسپری را ۲۵ تومن و اسپری رنگ ۴۰۰ میل تکگل را ۹۵ تومن میفروشیم.

مطالب مرتبط