وبلاگ اسپری تک گل

در انتظار زدن اسپری نیلسون

به انتظار زدن اسکار نیلسون تک گل تو هر تولید رنگش یک اسپری با والو ماده میزنه. اول دوست داشتیم که رنگ این اسپری مثل رنگ اسپری اسکار نیلسون اکرولیک باشه ولی چون این خواسته خیلی کار میبرد ما همون رنگی که تو اسپریهای دیگرگون هست توی این اسپری من میریزیم‌. مقدار این اسپریها زیاد […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

به انتظار زدن اسکار نیلسون تک گل تو هر تولید رنگش یک اسپری با والو ماده میزنه. اول دوست داشتیم که رنگ این اسپری مثل رنگ اسپری اسکار نیلسون اکرولیک باشه ولی چون این خواسته خیلی کار میبرد ما همون رنگی که تو اسپریهای دیگرگون هست توی این اسپری من میریزیم‌. مقدار این اسپریها زیاد نمیشه ولی بازم ما این کار را انجام میدیم که در انتظار اسپری رنگ اسکار نیلسون از ضریبه کار درنیاییم.

مطالب مرتبط