وبلاگ اسپری تک گل

کاتالگ تک گل، کد ۳۲ تا ۴۱

کد ۳۲ تا ۴۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سفید و قزمر تشکیل شده است. از اسپری رنگ صورتی شروع میشه تا رنگ اسپری قرمز سیر. کد ۳۲ به اسم “اسپری رنگ کسپین”که از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد فرمز تشکیل شده است اسپری رنگ صورتی روشن است. […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

کد ۳۲ تا ۴۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سفید و قزمر تشکیل شده است. از اسپری رنگ صورتی شروع میشه تا رنگ اسپری قرمز سیر. کد ۳۲ به اسم “اسپری رنگ کسپین”که از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد فرمز تشکیل شده است اسپری رنگ صورتی روشن است. کد ۳۳ به اسم “دختر ایرانی” که از ۸۰ درصد سفید و ۲۰ درصد قرمز تشکیل شده است اسپری رنگ صورتی است ولی از کد ۳۲ یه مقداری سیرتر است. کد ۳۴ به اسم “سرخابی دوپلی کالر” از ۷۰ درصد سفید و ۳۰ درصد قرمز تشکیل شده است. رنگ این اسپری از رنگ صورتی میرود به رنگ سرخابی. کد ۳۵ به اسم “اسپری صورتی” از ۶۰ درصد سفید و ۴۰ درصد قرمز تشکیل شده است. این اسمها یه مقداری کیج کننده است و طبیعتا این اسمها را ما در اینده امکان دارد تغییر بدهیم ولی کدهای عددی را به احتمال خیلی زیاد نگهر میداریم و تغییر نمیدهیم. کد ۳۶ به اسم “گرافیتی شمال تهران” از ۵۰ درصد سفید و ۵۰ درصد رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۳۷ به اسم “اسپری سرخابی کسپین” از ۴۰ درصد سفید و ۶۰ درصد قرمز تشکیل شده است. کد ۳۸ به اسم “ارتیستهای ایرانی” از ۳۰ درصد سفید و ۷۰ درصد قرمز تشکیل شده است. کد ۳۹ به اسم “گرافیتی تهران پارس” که خیلی به قلب ما نزدیک است و اسپری رنگ قشنگی است از ۲۰ درصد سفید و ۸۰ درصد قرمز تشکیل شده است. کد ۴۰ به اسم “گرافیتی ایران” از ۹۰ درصد رنگ قرمز و ۱۰ درصد رنگ سفید تشکیل شده است. کد ۴۱ به اسم “اسپانیا” از رنگ قرمز خالص تشکیل شده است. رنگ قرمز این رنگ نزدیک رنگ قرمزی است که یکی از رنگهای پرچم اسپانیا هم تشکیل میدهد.

اسپری رنگ قرمز

مطالب مرتبط