وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از میکس رنگ سفید و ابی و قرمز تشکیل شده است. اول ما با ۵۰ درصد رنگ قرمز و ۵۰ درصد رنگ ابی رنگ اولیه را میسازیم. در مرحله بعدی ما میکس این رنگ ابی و رنگ قرمز را با رنگ سفید تینت […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از میکس رنگ سفید و ابی و قرمز تشکیل شده است. اول ما با ۵۰ درصد رنگ قرمز و ۵۰ درصد رنگ ابی رنگ اولیه را میسازیم. در مرحله بعدی ما میکس این رنگ ابی و رنگ قرمز را با رنگ سفید تینت میکنیم.

 

کد ۱۰۷ با اسم “قیمت اسپری رنگ” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است. کد ۱۰۸ به اسم “لوکیشن دیوارگرافیتی اکباتان” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد میکس رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۰۹ به اسم “گرافیتی اکباتان” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۱۰ به اسم “لیونل مسی” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد رنگ سفید و مشکی تشکیل شده است. کد ۱۱۱ به اسم “وسایل لازم گرافیتی” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد میکس رنگ قرمز و رنگ ابی تشکیل شده است. کد ۱۱۲ به اسم “برادران شرفی” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد میکس رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۱۳ به اسم “گرافیتی اکباتان” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد میکس رنگ ابی و قرمز تشکیل شده است. کد ۱۱۴ به اسم “سایت اسپری رنگ گلریز” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد رنگ ابی و رنگ قرمز تشکیل شده است. کد ۱۱۵ به اسم “بازار بزرگ تهران” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد میکس رنگ قرمز و ابی تشکیل شده است.

کاتالگ اسپری رنگ تک گل کد ۱۰۷ تا ۱۱۵

مطالب مرتبط