وبلاگ اسپری تک گل

کد ۱۵۸ تا ۱۶۶، رنگ سبز، سفید و ابی

کد ۱۵۸ تا ۱۵۹ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ سبز و ۲۰ درصد رنگ ابی را با هم مخلوط میکنیم. طبیعتا این رنگ بیشتر به رنگ سبز میزند تا رنگ ابی. در مرحله دوم این رنگ را ما با […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۵۸ تا ۱۵۹ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ سبز و ۲۰ درصد رنگ ابی را با هم مخلوط میکنیم. طبیعتا این رنگ بیشتر به رنگ سبز میزند تا رنگ ابی. در مرحله دوم این رنگ را ما با رنگ سفید مخلوط میکنیم.

کد ۱۵۸ به اسم “قیمت اسپری گلریز” از ۹۰ درصد رنگ سفید و ۱۰ درصد مخلوط رنگ ابی و سبز تشکیل شده است.

کد ۱۵۹ به اسم “گرافیتی قیطریه” از ۸۰ درصد رنگ سفید و ۲۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۰ به اسم “مواد اولیه رنگ” از ۷۰ درصد رنگ سفید و ۳۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۱ به اسم “لیست مواد اولیه رنگ” از ۶۰ درصد رنگ سفید و ۴۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۲ به اسم “اسپری فیروزه ای” از ۵۰ درصد رنگ سفید و ۵۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۳ به اسم “استن” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۴ به اسم “زایلین” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۵ به اسم “سونی” از ۲۰ درصد رنگ سفید و ۸۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

کد ۱۶۶ به اسم”پیگمنت سبز” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد مخلوط رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل میشود.

 

               کاتالگ اسپری رنگ تک گل

مطالب مرتبط

سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی
۱۳۹۹/۰۶/۲۳

سفارش مینگرافیتی، یکی از قویترین گرافیتی ارتیستهای ایرانی

یکی از گرافیتی کارهای ایرانی که بیشتر از بقیه هنرمندهای گرافیتی و دیوارنگاری اسپری جدید هنری تکگل، تک گل ۴۰۰ را همایت کرده است، مین گرافیتی نام دارد. یکی دیگر از هنرمندان که ما را کمک کرده است دوزه نام دارد. خلاصه ما سفارش زیل را به مین گرافیتی ارسال میکنیم. کد ۲۰۲ که میکس […]

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۲

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۲۵ تا ۱۳۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۷۰ درصد رنگ سبز را با ۳۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم تا رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم. کد ۱۲۵ با اسم […]

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۱۶ تا ۱۲۴ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل مثل کد ۱۰۷ تا ۱۱۵ میکس رنگ سفید و رنگ ابی و قرمز است. کد ۱۳۴ تا ۱۴۲ هم میکس رنگ سفید ابی و قرمز است ولی درصد میکسها با هم قرق میکند. ابتدا ما ۲۰ درصد رنگ ابی و ۸۰ درصد رنگ […]