وبلاگ اسپری تک گل

کد ۵۲ تا ۶۱، اسپری رنگ سبز

از کد ۵۲ تا ۶۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و سفید تشکیل شده است. کد ۵۲ به اسم “گرافیتی ایران” از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. رنگ این اسپری طبیعتا سبز روشن است. کد ۵۳ به اسم “اسپری سبز پسته ای” از […]

sitemain · ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

از کد ۵۲ تا ۶۱ در کاتالگ اسپری رنگ ۴۰۰ میل تک گل از تینت رنگ سبز و سفید تشکیل شده است. کد ۵۲ به اسم “گرافیتی ایران” از ۹۰ درصد سفید و ۱۰ درصد سبز تشکیل شده است. رنگ این اسپری طبیعتا سبز روشن است. کد ۵۳ به اسم “اسپری سبز پسته ای” از ۸۰ درصد سفید و ۲۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۵۴ به اسم “سری اسپری رنگ” از ۷۰ درصد سفید و ۳۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۵۵ با اسم “اسپری رنگ سبز” از ۶۰ درصد سفید و ۴۰ درصد سبز تشکیل شده است. کد ۵۶ با اسم “نواوران گرافیتی ایران” از ۵۰ درصد سفید و ۵۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۵۷ با اسم “رنگ الوان” از ۴۰ درصد رنگ سفید و ۶۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۵۸ با اسم “لوازم گرافیتی” از ۳۰ درصد رنگ سفید و ۷۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۵۹ با اسم “روحانی” از ۲۰ درصد رنگ سفد و ۸۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۶۰ با اسم “دلار” از ۱۰ درصد رنگ سفید و ۹۰ درصد رنگ سبز تشکیل شده است. کد ۶۱ با اسم “شرکت اسپری رنگ” از سبز خالص تشکیل شده است. امیدواریم از تنوع بالای اسپری رنگ تک گل لذت ببرید.

اسپری رنگ سبز

مطالب مرتبط

کد ۱۵۸ تا ۱۶۶، رنگ سبز، سفید و ابی
۱۳۹۹/۰۱/۱۳

کد ۱۵۸ تا ۱۶۶، رنگ سبز، سفید و ابی

کد ۱۵۸ تا ۱۵۹ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۸۰ درصد رنگ سبز و ۲۰ درصد رنگ ابی را با هم مخلوط میکنیم. طبیعتا این رنگ بیشتر به رنگ سبز میزند تا رنگ ابی. در مرحله دوم این رنگ را ما با […]

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل
۱۳۹۹/۰۱/۱۲

کد ۱۲۵ تا کد ۱۳۳، کاتالگ اسپری رنگ تک گل

کد ۱۲۵ تا ۱۳۳ در کاتالگ اسپری رنگ تک گل از رنگ سفید، ابی و سبز تشکیل شده است. در ابتدا ما ۷۰ درصد رنگ سبز را با ۳۰ درصد رنگ ابی مخلوط میکنیم تا رنگ اولیه خود را تهیه کنیم. در مرحله بعدی این رنگ را با سفید مخلوط میکنیم. کد ۱۲۵ با اسم […]

کد ۸۹ تا ۹۷، رنگ ابی و رنگ سبز
۱۳۹۹/۰۱/۱۱

کد ۸۹ تا ۹۷، رنگ ابی و رنگ سبز

کد ۸۹ تا ۹۷ در کاتالگ ۴۰۰ میل اسپری رنگ تک گل از رنگ ابی و رنگ سبز تشکیل شده هستند. این دو رنگ رنگهای خیلی قشنگی هستند و ما امیدواریم که مصرف کننده گان از این سری اسپریها لذت ببرند. کد ۸۹ با اسم “هنر خیابانی” از ۹۰ درصد رنگ ابی و ۱۰ درصد […]