وبلاگ اسپری تک گل

گالری امیر علی

ما شرکت اسپری رنگ تکگل گلریزان دیروز خدمت یکی از هنرمندان نقاشی ایران آقای امیر علی حاضر شدیم. ایشون در خیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، پلاک ۲۵۴، گالری پلتفرم ۳ برای یک گالری که در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت برگذار میشه برنامه ریزی میکنن. ما یه سری اسپری خدمت ایشون بردیم که نظر […]

sitemain · ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

ما شرکت اسپری رنگ تکگل گلریزان دیروز خدمت یکی از هنرمندان نقاشی ایران آقای امیر علی حاضر شدیم. ایشون در خیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، پلاک ۲۵۴، گالری پلتفرم ۳ برای یک گالری که در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت برگذار میشه برنامه ریزی میکنن. ما یه سری اسپری خدمت ایشون بردیم که نظر ایشون را در مورد اسپریهای خودمون بدونیم و ایشون را برای برنامه ریزی و آماده سازی این گالری کمک کنیم.

امروز هم که سه روز به گالری مونده ما دوباره با اسپریهای تستی خدمت ایشون میرسیم که کار آماده سازی گالری را با ایشون دنبال کنیم.

مطالب مرتبط