سفارش تولید اسپری

ارسال شده در تاریخ 6 آگوست 2022

شرکت اسپری رنگ تکگل امروز 16 کارتن مشکی براق اسپری گرافیتی با والو مخصوص دیوارنگاری تولید کردیم.

مدیریت فروش

شرکت اسپری رنگ تکگل برای فروش اسپری تکگل دنبال کسی است که هم تبلیغات هم فروش و هم مسیولیت تبلیغات را در دست بگیرد. در حال حاضر 0098 استور این کار را در دست گرفته است و شرکت اسپری رنگ تکگل این شرکت را به انوان نمایندگی اصلی خود و مسیول فروش اسپری رنگ گرافیتی معرفی کرده ایم. ولی اگر 0098 استور بخواد مثل کلش انحصاری و فروش اسپری رنگ گرافیتی شرکت تکگل را مدیریت کند و مدیر فروش این مخصول شرکت تکگل باشد باید مسیول تبلیغات، تولید و کیفیت محصولات شرکت تکگل باشد. البته 0098 استور میتواند محصولات دیگر تکگل را هم بفروش برساند.

مدیریت فروش محصولات تکگل 0098 استور استخدام شرکت تکگل میکند و این باعث میشود که 0098استور بتواند از مزایای استخدام شرکت اسپری رنگ تکگل مثل استفاده از تجهیزات و مکان کار شرکت تکگل استفاده کند ولی باز هم مثل استخدامهای دیگر این مدیریت مسیولت استخدام شرکت تکگل هم در بر میگیرد. استخدام فرمی از که هم 0098 استور میتواند هر وقت که خواست از این کار استفا بدهد هم شرکت تکگل اگر از کار 0098 استور راضی نباشد این همکاری را به اتمام برساند.

مدیریت فروش بغیر از مدیرت فروش محصولات تکگل تبلیغات، کنترل کیفیت و تولید هم در بر میگیرد. ولی در طول این مدت هر مشتری که 0098 استور جذب میکند مشتری 0098 استور میباشد و شرکت تکگل نمیتواند حتی بعد از اتمام همکاری به مشتریان 0098 استور محصولات خود را به فروش برساند. حتی اگر 0098 استور تصمیم بگیرد که با برند دیگری یا با شرکت دیگری شروع به کار بکند.

ما در اصل دنبال کسی هستیم که برنامه داشته باشد که مدت زمان با شرکت تکگل کار کند. ولی این مدیر اینده فروش هیچ وقت حق انحصاری کار کردن را بدست نمیاورد و شرکت تکگل موذف است که به 0098 استور همیشه و تا وقتی که این شرکت محصولات تکگل را بخواهد شرکت تکگل بهش اسپری و محصولات خود را بدهد.

چونکه 0098 استور علاقه ای نداشت که با سایت www.takgolcolors.com و سایت اینستاگرام takgol400 کار کند و نمیخواست کامل به شرکت تکگل وصل باشد و ازادی داشته باشد، شرکت تکگل هم دنبال کسی است که بتواند این مسیولیت را به طور کامل قبول کند.

شرکت تکگل تا کسی را پیدا نکرده 0098 استور میتواند به عنوان مدیر فروش شرکت اسپری رنگ تکگل با ان مسیولیتهایی مثل تبلیغات، کنترل کیفیت و کمک در تولید محصولات جدید شرکت تکگل را کمک کند. هر پخشی یا فروشگاهی که 0098 استور در طول این مدت بدست اورد مشتری 009 استور محصوب میشود و شرکت اسپری رنگ تکگل اجازه ندارد به این پخشهای یا فروشگاههای اسپری رنگ، حتی بعد از اتمام کار با 0098 استور محصولات خود را بدهد مگر اینکه خود 0098 استور این فروشگاهها و پخشها را به شرکت رنگ تکگل معرفی بکند. این مدل همکاری به صورت استخدام است و میتواند مثل هر استخدامی هم از طرف 0098 استور هم از طرف شرکت اسپری رنگ تکگل به اتمام برسد.

هم میتواند ادامه دار شود و هر وقتم به اتمام برسد شرکت تکگل تاهد دارد که همیشه به 0098 استور اسپری بدهد و هیچ وقت تا حد امکان وارد بازار این شرکت نشود.

بعد از این همکاری همانطور که گفته شد 0098 استور فروشگاه و پخشهای خود را نگر میدارد و شرکت اسپری رنگ تکگل موذف است که تا 0098 استور بخواهد هم اسپری خود را به 0098 استور بدهد و هم به صورت سفارشی برای 0098 استور اسپری تولید کند.

ادامه تولید کدهای جدید کاتالگ اسپری هنری

کدهای بعدی که در کاتالوگ رنگ 400 میل اسپری گرافیتی شرکت اسپری رنگ تکگل تولید میشود کدهای طوسی میباشد.

اسپری رنگ

مدیرت فروش و انحصاری کار کردن

0098 استور میتواند مدتی که انوان مدیر فروش، مدیر کیفیت و تولید محصولات جدید به صورت انحصاری کار کند و طول این مدت هر پخشی و هر فروشگاهی که بدست اورد برای همیشه پخش و فروشگاههای 0098 استور میباشد حتی اگر شرکت 0098 استور تصمیم بگیرد با برند دیگری و یا با شرکت دیگری شروع به کار کند.

این قول را تبیعطا شرکت تکگل به پخشهای خوب خود میدهد و پخشهایی که که با شرکت تکگل خوب کار کردند و با هم از نظر تسویه و حساب به مشکل نخورده اند.

ما قول میدهیم که به پخشهای اسپری رنگ تکگل تا هر وقتی که این پخشها بخواهند محصولات تکگل را بدهیم و به همین ترتیب نمیتوانیم به کسی در اینده حق انحصاری کار کردن با محصولات تکگل و مخصوصا با محصولات هنری شرکت اسپری رنگ تکگل را بدهیم، مگر اینکه کسی با ما نخواهد کار کند و ما دوباره بتوانیم به کسی حق فروش انحصاری کار کردن اسپری رنگ تکگل و مخصوصا اسپری هنری تکگل را بدهیم. ولی بازم این فروشنده اجازه ندارد و فروشگاهها و پخشهای قدیمی شرکت اسپری رنگ تکگل جنس بدهد.

به همین ترتیب مشتریهای جدید شرکت اسپری رنگ تکگل اجازه ندارند به فروشگاهها و پخشهایی که در حال حاضر محصولات شرکت اسپری رنگ تکگل را به فروش میرسانند محوصلات شرکت اسپری رنگ تکگل را بفروش برسانند.

شرکت تکگل در حال حاضر دنبال فروشنده ای است که محصولات تکگل را بفروشد و مسیولیت تبلیغات، کنترل کیفیت و تولید محصولات جدید را قبول کند. ولی اگر 0098 استور این مسعولیتها را قبول کند و کار تبلیغات، کنترل کیفیت و کمک در تولید محصولات جدید را خوب انجام دهد شرکت اسپری رنگ تکگل از کار 0098 استور راضی باشد شرکت اسپری رنگ تکگل پیدا کردن این فروشنده جدید به تاخیر میندازد. ولی همانطور که گفته شد شرکت اسپری رنگ تکگل نیمتواند به این مشتری حق انحصاری کار کردن بدهیم و اجازه نفوذ در بازار 0098 استور بدهیم.

خلاصه مطلب در مورد مدیریت فروش

برای اینکه مطلب را خلاصه کینم شرکت اسپری رنگ تکگل تنها قولی که به پخشها خود میتواند بدهد این است هیچ وقت به فروشگاهای که این پخشها بدست اورده اند اسپری بفروش نرساند حتی بعد از اتمام همکاری و همیشه تا وقتی که این پخشها خوب کار کنند و اسپری تکگل را بخواهند به این پخشهای محصولات خود را توضیع کند.

مطالب مرتبط

اسپری دیوارنگای

سری دوم سفارش والو کلش به دستمون رسید به مقدار ۴۰۰۰ والو و ۶۰۰۰ کپ مخصوص اسپری گرافیتی. اسپریی که با این والو تولید میشود اسپری دیوارنگاری، گرافیتی، هنری است با ۹۰ کد رنگی مختلف. ما امروز اسپری سفید، کد 1، اسپری سفید و اسپری رنگ مشکی، کد 2، مشکی عشق تولید میشود. هنوز مقدار […]

ادامه مطلب

۰۰۹۸ استور با ۱۲ مدل کپ شارژ شد

امروز ۰۰۹۸ استور و شرکت اسپری رنگ تکگل با ۱۲ مدل کپ مختلف توسط شرکت اسپری رنگ کلش شارژ شد. میشه گفت که 0098 استور و شرکت رنگ تکگل در حال حاضر تمام کپهایی که شرکت رنگ کلش دارد در اختیار خود دارد. این کپها مدل و پاششهای مختلف دارند. یه سری از انها پهن […]

ادامه مطلب

پیشرفت اسپری گرافیتی تکگل

شرکت اسپری رنگ تکگل سالهاست که روی اسپری هنری 400 میل خود کار کرده است، روی طرحش، رنگش و والو این اسپری. شرکت اسپری رنگ تکگل چندین مسافرت به چندین کشور دنیا برای تهیه مواد اولیه و قطعات این اسپری هنری کرده است. بعد از مسافرت به ترکیه، ایتالیا، المان و سوید و بعد از […]

ادامه مطلب
با ما همراه باشید

برای دریافت آخرین اخبار و محصولات اسپری تک گل در خبرنامه تک گل عضو شوید

© 1397 - 1400 ، تمامی حقوق برای تک گل محفوظ است .
طراحی و برنامه نویسی توسط مرتضی گنج . Sitekade.com