کلمه کلیدی اسپری اکرولیک

کاتالگ تک گل کد ۱ و ۱۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۵

کاتالگ تک گل کد ۱ و ۱۱

کد ۱ اسپری رنگ سفید “گلریز” و کد ۱۱ اسپری رنگ مشکی “گلپخش” رنگای اصلی کاتالگ اسپری رنگ تک گل هستش. این کاتالگ در حال حاضر ۲۰۲ رنگ دارد و هر رنگ یک کد و یک اسم دارد. مثلا اینجا اسپری رنگ سفید کد ۱ و اسم گلریز را دارد. اسپری رنگ مشکی کد ۲ […]

ادامه مطلب