کلمه کلیدی اسپری رنگتک گل

گرافیتی کارای ایرانی
۱۳۹۸/۰۴/۰۶

گرافیتی کارای ایرانی

شرکت اسپری رنگ تک گل گلریزان به مدت دو سال با گرافیتی و گرافیتی کار های ایرانی کار کرده. با خیلی از گرافیتی کار ها دوست شده و از همکاری این دوستان ممنونه. ولی آین کار بدون مشکلات نبوده. خیلی از گرافیتی کارای ایرانی احساس میکنن که شرکت تک گل از این دوستان سو استفاده […]

ادامه مطلب