کلمه کلیدی اسپری رنگ استخونی

کدهای جدید کاتالوگ
۱۳۹۹/۰۸/۰۸

کدهای جدید کاتالوگ

شرکت اسپری رنگ تکگل دو کد به کاتالوگ اسپری ۴۰۰ میلش اضافه میکند. در حال حاضر ما ۲۰۵ کد در کاتالوگمون داریم. حالا ما کد ۲۰۶ که اسپری رنگ پوست است و کد ۲۰۷ که اسپری استخونی میباشد به این کاتالوگ پر تنوع اضافه میکنیم. ما همواره دنبال کدهای جدید و جذاب هستیم که بتونیم […]

ادامه مطلب