کلمه کلیدی اسپری رنگ خاص گرافیتی

دو زبان جدید برای معرفی اولین اسپری گرافیتی خاورمیانه
۱۳۹۹/۰۸/۰۹

دو زبان جدید برای معرفی اولین اسپری گرافیتی خاورمیانه

شرکت اسپری رنگ تکگل دو زبان زنده دیگر خاورمیانه را به سایتش اضافه میکند. دلیل این کار این است که شرکت اسپری رنگ تکگل بتواند اولین اسپری گرافیتی و دیوارنگاری ایران و خاورمیانه که شروع به تولیدش کرده را به کرد و ترکزبانها هم معرفی کند. خاورمیانه و مخصوصا ایران در دنیا به دلیل هنرمندان […]

ادامه مطلب